Jak zorganizować interwencję dla alkoholika?

cze 14, 2022 | Jak Pomóc Innej Osobie, Porady i Wskazówki

 

 

 

Wśród osób, którzy nadużywają alkoholu, wielu jest w stanie ograniczyć picie bez żadnego formalnego leczenia. Ale niektórzy pijący nie mogą tego zrobić sami. Rodziny i przyjaciele mogą być zmuszeni do przeprowadzenia interwencji, aby przekonać osobę uzależnioną od alkoholu, że ma problem. Interwencja to spotkanie, na którym stajesz twarzą w twarz z ukochaną osobą i wyjaśniasz, że martwisz się o jej zdrowie i samopoczucie. Dzięki tej interwencji, miejmy nadzieję, możesz skierować uzależnionego do lekarza, programu detoksykacji lub grupy wsparcia, która pomoże im stawić czoła realiom uzależnienia i wejść na ścieżkę wyzdrowienia.

 

 

 

Czym formalnie jest interwencja?

 

Interwencja pozwala krewnym i przyjaciołom przedstawić ukochanej osobie możliwość zaakceptowania swojego problemu i wprowadzenia zmian, zanim problem znacznie się pogorszy. Interwencja może pomóc w wykonaniu następujących czynności:

 

 • Może być okazją dla przyjaciół i krewnych do przedstawienia przykładów, jak alkoholizm był destrukcyjny i miał szkodliwy wpływ na osobę uzależnioną i ludzi wokół niej.
 • Może dać pracownikom służby zdrowia i członkom rodziny możliwość wyjaśnienia sposobu leczenia, który ich zdaniem będzie najlepszy.
 • Może przedstawić uzależnionemu konsekwencje swoich działań, jeśli zdecyduje się nie zaakceptować planu leczenia

 

 

 

Co dzieje się podczas interwencji?

 

Interwencja zazwyczaj obejmuje następujące kroki.

 

Planowanie

 

Interwencje wymagają planowania, przemyślenia i szczególnej uwagi na potrzeby i okoliczności osoby uzależnionej. Warto skontaktować się z lekarzem i pracownikiem socjalnym lub profesjonalnym terapeutą w celu uzyskania pomocy w zaplanowaniu interwencji. Możesz zaprosić ich do udziału w interwencji, aby mogli dostarczyć odpowiednich informacji medycznych i leczenia.

 

 

Przygotowanie mentalne

 

Interwencja może być bardzo dramatycznym, naładowanym emocjonalnie spotkaniem. Ma potencjał, aby wywołać poczucie zdrady lub urazy ze strony uzależnionego. Porozmawiaj z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej reagować na takie sytuacje.

 

 

Zebranie zespołu interwencyjnego

 

W interwencję zaangażowane są następujące osoby:

 • Osoba z nałogiem: W konfrontacji osoba uzależniona może odmówić wzięcia udziału lub całkowicie uniemożliwić zaplanowany proces. Konieczna może być więcej niż jedna interwencja.
 • Przyjaciele i rodzina: Jeśli osoba uzależniona jest dzieckiem, zespołem interwencyjnym zazwyczaj kieruje rodzic. Jeśli osoba uzależniona jest w związku małżeńskim lub ma partnera, zazwyczaj prowadzi małżonek.
 • Zmierzenie się z uzależnieniem od alkoholu może być bardzo samotną, przerażającą propozycją. Widząc, ilu przyjaciół i krewnych jest gotowych udzielić wsparcia, może być tylko zachętą, której uzależniony potrzebuje, aby rozpocząć osobistą zmianę.

 

 

Zastosowanie realnych konsekwencji

 

Często, gdy osoba uzależniona po raz pierwszy spotyka się z interwencją naturalnie nie jest nią to gotowa i nie chce współpracować. Wtedy należy bardzo stanowczo i wyraźnie użyć konsekwencji, które mogą obejmować utratę prawa do odwiedzin z dziećmi, zabranie samochodu lub wyproszenie z domu do czasu, gdy osoba będzie gotowa do rozpoczęcia terapii.

 

 

Zabranie głosu przez wszystkich członków zespołu

 

Każdy członek zespołu interwencyjnego powinien zabrać głos podczas interwencji, tak aby pomóc uzależnionemu zrozumieć obawy i uczucia wszystkich członków zespołu w odniesieniu do zdrowia osoby uzależnionej i ich własnego samopoczucia.

 

 

Przedstawienie opcji leczenia

 

Kiedy każdy członek zespołu interwencyjnego będzie miał możliwość zabrania głosu, uzależnionemu należy przedstawić szczegółowe sugestie dotyczące planu leczenia – może przyjąć ofertę od razu, ale można też dać mu kilka dni na rozważenie.

 

 

Jaki jest cel interwencji?

 

Całkowita abstynencja od alkoholu nie zawsze jest celem interwencji lub procesu leczenia. Niektórzy ludzie będą mogli nauczyć się selektywnych zachowań związanych z piciem i wyrwać się z cyklu nadużywania alkoholu. Jednak rezygnacja z alkoholu na dobre i zaakceptowanie życia w trzeźwości to jedyny sposób, w jaki niektórzy ludzie są w stanie wyjść z uzależnienia. Dla każdej osoby zespół lekarzy i terapeutów zadecyduje o najlepszym przebiegu leczenia i pożądanym wyniku.

 

 

Co się stanie, jeśli ukochana osoba odmówi poddania się leczeniu?

 

W niektórych przypadkach osoba uzależniona nie jest gotowa lub chętna do wzięcia odpowiedzialności za swój problem. Sama interwencja może wywołać problemy z zachowaniem, które dodatkowo mogą skomplikować relacje z członkami zespołu interwencyjnego.Bez względu na wynik interwencji ważne jest, aby:

 

Zachować Cierpliwość i Trzymać Planu oraz Wyciągnąć Konsekwencje.

 

Może to pomóc osobie z uzależnieniem uświadomić sobie wpływ, jaki jej picie ma na przyjaciół i bliskich oraz zachęcić do podjęcia leczenia.

 

Przytoczone źródła

 • Alcohol facts and statistics. (2016, January). Retrieved from https://www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/overview-alcohol-consumption/alcohol-facts-and-statistics
 • Intervention: Tips and guidelines. (2015, July 25). Retrieved from ncadd.org/family-friends/there-is-help/intervention-tips-and-guidelines
 • Mayo Clinic Staff. (2015, July 25). Alcohol use disorder. Retrieved from mayoclinic.com/health/alcoholism/DS00340
 • Mayo Clinic Staff. (2014, September 26). Intervention: Help a loved one overcome addiction mayoclinic.com/health/intervention/MH00127
 • Results from the 2014 National Survey on Drug Use and Health. (2014) samhsa.gov/data/sites/default/files/NSDUH-DetTabs2014/NSDUH-DetTabs2014.htm – tab2-41b
 • Understanding alcohol use disorders & their treatment. (2012, March) apa.org/helpcenter/alcohol-disorders.aspx

***Disclaimer*** Celem bloga jest popularyzacja wiedzy na tematy związane z nadużywaniem alkoholu. Autor bloga nie odpowiada za treści bloga w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do tej treści. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu. Wszystkie treści na blogu mają charakter wyłącznie informacyjny, żadna zawartość tej witryny nie powinna być nigdy wykorzystywana jako substytut bezpośredniej porady medycznej od lekarza lub innego wykwalifikowanego klinicysty.