Zmęczony Alkoholem?

Dołącz Do Wyzwania —>

Upijanie się do upadłego (symptomy, skutki, konsekwencje i wskazówki)

sty 26, 2021 | Objawy Alkoholizmu, Porady i Wskazówki

 

Ponieważ każdy jest inny, niełatwo jest dokładnie określić, ile jednostek w jednej sesji liczy się jako upijanie się.

 

 

Czym jest?

 

„Picie dużej ilości alkoholu w krótkim czasie lub picie w celu upicia się”.

 

Ponieważ każdy jest inny, nie jest łatwo powiedzieć dokładnie, ile jednostek w jednej sesji liczy się jako upijanie. Zgodnie z jedną z definicji jest to ponad 8 jednostek na jedną sesję dla mężczyzn i ponad 6 jednostek dla kobiet. Natomiast oczywiście ludzie mogą pić z różną prędkością lub w różnym czasie, stąd ta definicja może nie dotyczyć wszystkich.

 

Możemy powiedzieć, że ryzyko krótkoterminowych szkód, takich jak wypadki lub urazy, wzrasta od dwóch do pięciu razy po wypiciu 5-7 jednostek w krótkim czasie. Odpowiada to 2-3 litrom piwa. Gdy ludzie piją zbyt dużo lub zbyt szybko podczas jednej okazji, niektóre konsekwencje obejmują wypadki skutkujące urazami, błędną oceną ryzykownych sytuacji lub utratę samokontroli.

 

Za osoby nadużywające alkoholu uważa się osoby, które piją „dużo za dużo” pięć lub więcej razy w ciągu miesiąca.

 

 

Zależność między upijaniem się i nadużywaniem alkoholu

 

Każda osoba, która regularnie upija się, najprawdopodobniej zalicza się do kategorii osób intensywnie pijąych. Osoby intensywnie pijące są znacznie bardziej narażone na rozwój zaburzeń związanych z używaniem alkoholu niż osoby pijące okazjonalnie. Podczas gdy upijanie się nie jest ani koniecznym, ani wystarczającym warunkiem, aby dana osoba otrzymała diagnozę zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu, u osób ze stwierdzonym uzależnieniem upijanie się jest znacznie bardziej prawdopodobne niż u osób, które nie upijają się.

 

Zachowania związane z piciem niskiego ryzyka u mężczyzn obejmują 14 lub mniej napojów alkoholowych tygodniowo (i nie więcej niż cztery drinki przy jednej okazji), podczas gdy picie niskiego ryzyka dla kobiet jest identyfikowane jako nie więcej niż trzy drinki jednorazowo i łącznie siedem lub mniej napojów alkoholowych tygodniowo. Dane wskazują, że u bardzo małego odsetka osób pijących na tych poziomach (lub niższych) zdiagnozowano zaburzenia związane z używaniem alkoholu (mniej niż 2%), podczas gdy u ponad 25% osób, które piją alkohol w ilościach przekraczających te poziomy, zdiagnozowano zaburzenia związane z nadużywaniem alkoholu.

 

W związku z powyższym wielokrotne upijanie się jest ryzykiem rozwoju problemów z nadużywaniem alkoholu, a nawet formalnej diagnozy zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu.

 

Zachowania związane z upijaniem się zwykle rozpoczynają się w późnym okresie dojrzewania lub wczesnej dorosłości (często na studiach). Osoby, które nadal upijają się, są bardziej narażone na nadużywanie alkoholu, lub zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu.

 

 

Konsekwencje

 

Używanie alkoholu wiąże się z wieloma problemami fizycznymi i emocjonalnymi. Negatywne konsekwencje związane ze spożywaniem alkoholu są związane z ilością spożywanego alkoholu, a nie z jego rodzajem. Zatem upijanie się takimi substancjami jak wino lub piwo skutkuje zwiększonym potencjałem negatywnych skutków w porównaniu do sporadycznego spożywania mocniejszego alkoholu w małych ilościach.

 

Ze względu na silne działanie pobudzające ośrodkowy układ nerwowy i interakcje z innymi substancjami, osoby, które wielokrotnie upijają się, są narażone na:

 

 • Znaczące problemy związane ze słabymi wynikami w pracy, szkole lub w innych ważnych zajęciach / dziedzinach życia
 • Zwiększone ryzyko wypadków w wyniku wpływu alkoholu na funkcjonowanie fizyczne i / lub poznawcze
 • Problemy relacyjne związane z byciem pod wpływem alkoholu lub w wyniku skutków upijania się w innych dziedzinach życia
 • Zwiększone ryzyko zaangażowania się w kwestie prawne, ryzykowne zachowania lub bycie ofiarą przestępstwa
 • Zwiększone ryzyko rozwoju uszkodzeń wątroby, takich jak marskość
 • Zwiększone ryzyko zdiagnozowania wielu postaci raka
 • Zwiększone ryzyko problemów z nerkami
 • Zwiększone ryzyko problemów menstruacyjnych u kobiet i impotencji u mężczyzn
 • Zwiększone ryzyko zaburzeń sercowo-naczyniowych, takich jak wysokie ciśnienie krwi, zawał serca, udar, itp.
 • Zwiększone ryzyko rozwoju problemów neurologicznych, w tym bólu nerwów, zaburzeń ruchowych i demencji
 • Zwiększone prawdopodobieństwo, że pojawią się problemy poznawcze, takie jak problemy z pamięcią, uwagą, rozwiązywaniem problemów itp.
 • Zwiększone ryzyko wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak depresja, problemy z lękiem itp.

 

 

Symptomy

 

Ludzie mają tendencję do racjonalizowania swoich działań, szukając informacji, które mogą służyć jako wyjątki od reguły lub szukając tylko informacji, które potwierdzają to, w co chcą wierzyć. Na przykład osoba, która upija się, będzie szukać potencjalnych korzyści płynących ze spożywania alkoholu w celu zracjonalizowania picia. Natomiast jeśli dana osoba chce ustalić, czy upija się, lub czy kwalifikuje się jako osoba nadużywająca alkoholu musi być obiektywna w samoocenie.

 

Oto niektóre oznaki, że dana osoba może upijać się, są opisane poniżej:

 • Ignorowanie obaw innych: Kiedy inni ludzie zaczynają wyrażać zaniepokojenie Twoim spożyciem alkoholu, niezwykle ważne jest, aby być obiektywnym i conajmniej ich wysłuchać. Najczęściej ludzie stają się defensywni i próbują zracjonalizować spożycie alkoholu. Zdecydowana większość osób, które ostatecznie określają siebie jako „alkoholików”, często później przyznaje, że ich przyjaciele i członkowie rodziny zauważyli, że mają problem z alkoholem na długo przed tym, zanim sami to sobie uświadomili.
 • Nadmierne picie w weekendy lub święta: osoby intensywnie pijące mogą nie pić codziennie, pomimo tego, w co sądzi wielu ludzi. Zamiast tego, głównym sygnałem ostrzegawczym, że ktoś upija się lub nadużywa alkoholu, jest to, że poszczególne osoby piją zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami w weekendy i określone święta. Osoby często uważają, że mogą uzasadnić spożywanie alkoholu w takich sytuacjach. Kiedy ktoś mówi, że „pije tylko w weekendy”, próbuje zracjonalizować swoje zachowanie. Większość osób, które nie mają problemów ze spożywaniem alkoholu, nie musi racjonalizować swojego spożycia.
 • Częste picie większej ilości alkoholu niż pierwotnie zamierzano: jest to potencjalny objaw upijania się, a także oznaka, że ​​dana osoba może mieć zaburzenia związane z używaniem alkoholu. Kiedy osoba często zaczyna pić z zamiarem wypicia tylko jednego lub dwóch drinków, a kończy wypijać cztery, pięć lub więcej drinków, jest to oznaka do możliwości wystąpienia poważniejszego problemu.
 • Podejmowanie ryzykownych zachowań pod wpływem alkoholu: na przykład osoba może często uprawiać hazard, wdawać się w fizyczne kłótnie, prowadzić pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu itp.
 • Niewypełnianie pewnych obowiązków z powodu spożywania alkoholu: Osoby, które nie są w stanie iść do pracy na drugi dzień po libacji, mogą nie być w stanie opiekować się dziećmi, dotrzymywać zobowiązań i tym podobne. Takie osoby mogą przejawiać poważny problem z upijaniem się lub nadużywanie alkoholu, który może prowadzić do zaburzeń związanych z używaniem alkoholu.
 • Jeden lub więcej zaników pamięci po wypiciu: osoby, które intensywnie piją, często mają omdlenia lub problemy z pamięcią związane z używaniem alkoholu. Oczywiście taka sytuacja może spowodować poważne problemy dla osoby, nie tylko zdrowotne.
 • Regularne picie alkoholu i używanie innych narkotyków / leków: kiedy dana osoba zaczyna mieszać narkotyki z alkoholem, stan ten jest znaczącym sygnałem, że istnieje potencjalny problem, którym należy się zająć. Często osoby, które łączą narkotyki z alkoholem nie kontrolują spożywanych ilości. Również konsekwencje zdrowotne, w tym możliwość nagłeś śmierci wzrasta gwałtownie.

 

Osoby, które stosunkowo wcześnie przyznają, że mają problem, są lepiej przygotowane do ich rozwiązywania. Jak się okazuje, duży odsetek osób upijających się zaczyna jako nastolatkowie lub młodzi dorośli.

 

Dla niektórych osób, które nie rozwiązują problemu, te zachowania mogą trwać aż do dorosłości. Osoby, które wcześnie upijały się są znacznie bardziej narażone na poważne zaburzenia związane z używaniem alkoholu, które mogą prowadzić do trwałych konsekwencji fizycznych, emocjonalnych i społecznych.

 

 

Co dalej?

 

Chociaż nie istnieje formalnej możliwości do zdiagnozowania „zaburzenia związanego z upijaniem się”, to główne organizacje, które zbierają dane na temat nadużywania substancji i są zaangażowane w diagnostykę i leczenie zaburzeń związanych z używaniem substancji, uznają jednogłośnie, że wielokrotne upijanie się może być prekursorem poważnych problemów z alkoholem.

 

Nie ma wstydu w proszeniu o pomoc, ani nie powinno być postrzegane jako oznaka słabości; zamiast tego należy postrzegać to jako oznakę siły, że ktoś jest gotowy aby zaakceptować ich ograniczenia i próbować rozwiązać swoje problemy.

 

Jeśli zdecydujesz się kontynuować picie, najlepiej rozłożyć napoje równomiernie w ciągu tygodnia. Jeśli chcesz zmniejszyć ilość spożywanego alkoholu, dobrym sposobem na to jest kilka dni w tygodniu bez picia. Inne sposoby na ograniczenie ryzyka związanego z alkoholem to:

 

 • Ogranicz całkowitą ilość alkoholu, jaki wypijasz przy jednej okazji.
 • Pij wolniej, naprzemiennie popijaj wodą i pij z jedzeniem
 • Unikaj ryzykownych miejsc i działań; upewnij się, że przebywasz z osobami, które znasz i wiesz, jak bezpiecznie wrócić do domu.
 • Niektóre z krótkoterminowych szkód, które mogą się zdarzyć, obejmują wypadki powodujące obrażenia (w niektórych przypadkach powodujące śmierć), błędną ocenę ryzykownych sytuacji i utratę samokontroli.

 

Przytoczone źródła

 1. NHS Digital, Binge Drinking. Page last reviewed: 31/12/2016
 2. Office for National Statistics. (2018). Adult drinking habits in Great Britain, 2017.
 3. Department of Health (2016), UK Chief Medical Officers’ Alcohol Guidelines Review: Summary of the proposed new guidelines.
 4. Department of Health, Alcohol Guidelines Review – Report from the Guidelines development group to the UK Chief Medical Officers (2016).
 5. Health & Social Care Information Centre, Statistics on Alcohol – England, 2015.
 6. Sacks JJ, Gonzales KR, Bouchery EE, Tomedi LE, Brewer RD. 2010 national and state costs of excessive alcohol consumptionexternal icon. Am J Prev Med. 2015;49(5):e73–e79.
 7. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism. NIAAA council approves definition of binge drinking pdf icon[PDF – 1.62MB]external icon. NIAAA Newsletter. 2004;3:3.
 8. U.S. Department of Health and Human Services (HHS), Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). Report to Congress on the Prevention and Reduction of Underage Drinking.external icon. Washington, DC: HHS; 2017.
 9. World Health Organization. Global Status Report on Alcohol and Health—2018 external icon. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2018.
 10. Naimi TS, Lipscomb LE, Brewer RD, Colley BG. Binge drinking in the preconception period and the risk of unintended pregnancy: Implications for women and their childrenexternal icon. 2003;11(5):1136–1141.
 11. Iyasu S, Randall LL, Welty TK, et al. Risk factors for sudden infant death syndrome among northern plains Indiansexternal icon. 2002;288(21):2717–2723.Community Preventive Services Task Force. The Guide to Community Preventive Services. Excessive Alcohol Consumption websiteexternal icon. Accessed May 26, 2017.

***Disclaimer*** Celem bloga jest popularyzacja wiedzy na tematy związane z nadużywaniem alkoholu. Autor bloga nie odpowiada za treści bloga w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do tej treści. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu. Wszystkie treści na blogu mają charakter wyłącznie informacyjny, żadna zawartość tej witryny nie powinna być nigdy wykorzystywana jako substytut bezpośredniej porady medycznej od lekarza lub innego wykwalifikowanego klinicysty.

Gotowy na Wyzwanie?

Dowiedz Się Więcej