Zmęczony Alkoholem?

Dołącz Do Wyzwania —>

Rola rodzica w zapobieganiu spożywaniu alkoholu przez dzieci

kw. 13, 2021 | Jak Pomóc Innej Osobie, Porady i Wskazówki

 

 

Alkohol wpływa na ludzi w różny sposób na różnych etapach życia – w przypadku dzieci i młodzieży może zakłócać normalny rozwój mózgu. Zróżnicowane skutki alkoholu i zmieniająca się rola rodziców w życiu ich dzieci w miarę dojrzewania i dążenia do większej niezależności może sprawić, że rozmowa o alkoholu stanie się wyzwaniem. Rodzice mogą mieć problemy z ustaleniem konkretnych zasad rodzinnych dotyczących spożywania alkoholu. Mogą też mieć trudności z komunikowaniem się z dziećmi i młodzieżą na temat problemów związanych z alkoholem.

 

 

Co mówią badania?

 

Badania pokazują jednak, że nastolatki i młodzi dorośli uważają, że ich rodzice powinni mieć wpływ na to, czy piją alkohol. Style rodzicielskie są ważne – nastolatki wychowywane w połączeniu z zachętą, ciepłem i odpowiednią dyscypliną z większym prawdopodobieństwem będą szanować granice rodziców. Zrozumienie wpływu rodziców na dzieci poprzez świadome i nieświadome wysiłki, a także kiedy i jak rozmawiać z dziećmi o alkoholu, może pomóc rodzicom wywrzeć większy wpływ na spożycie alkoholu przez dziecko, niż im się wydaje. Rodzice mogą odgrywać ważną rolę, pomagając swoim dzieciom rozwijać zdrowe podejście do picia, jednocześnie minimalizując jego ryzyko.

 

 

Różne sposoby wychowania

 

Zgromadzone dowody sugerują, że spożywanie alkoholu – a zwłaszcza upijanie się – może mieć negatywny wpływ na rozwój nastolatków i zwiększać ryzyko uzależnienia od alkoholu w późniejszym życiu. Styl rodzicielstwa może wpływać na to, czy ich dzieci postępują zgodnie z ich radami dotyczącymi spożywania alkoholu. Każdy rodzic jest wyjątkowy, ale sposoby, w jakie współdziała ze swoimi dziećmi, można ogólnie podzielić na cztery style:

 

 • Autorytarni rodzice zazwyczaj wywierają dużą kontrolę i dyscyplinę, ale brakuje im ciepła i wrażliwości. Na przykład reagują karą na złe oceny, ale dobre oceny pozostają niezauważone.
 • Rodzice tolerancyjni zazwyczaj wykazują niską kontrolę i dyscyplinę z dużym ciepłem i wrażliwością. Na przykład uznają jakiekolwiek oceny za akceptowalne i nie poprawiają zachowania, które może prowadzić do złych ocen.
 • Niedbali rodzice wykazują niską kontrolę i dyscyplinę, a także niskie ciepło i wrażliwość, na przykład nie wykazują żadnego zainteresowania wynikami dziecka w szkole.
 • Autorytatywni rodzice wywierają dużą kontrolę i dyscyplinę wraz z ciepłem i wrażliwością. Na przykład chwalą dobre oceny i używają przemyślanej dyscypliny i wskazówek, aby poprawić niskie oceny.

 

Dzieci wychowywane przez autorytatywnych rodziców zwykle radzą sobie lepiej niż ich rówieśnicy. Uczą ich podejścia do rozwiązywania problemów i wyrażania emocji, które pomagają chronić przed dysfunkcją psychiczną, która często poprzedza nadużywanie alkoholu.

 

 

Czy pozwalanie na picie w domu to dobry pomysł?

 

Niektórzy rodzice zastanawiają się, czy pozwolenie swoim dzieciom na picie w domu pomoże im rozwinąć odpowiednią relację z alkoholem. Według większości badań nie wydaje się to mieć miejsca. W badaniu z udziałem uczniów klas 6, 7 i 8 badacze zaobserwowali, że uczniowie, których rodzice pozwolili im pić w domu i / lub zapewnili im alkohol, doświadczyli największego nasilenia picia w późniejszych latach. Inne badania sugerują, że nastolatkowie, którym wolno pić w w domu piją więcej poza domem.

 

Natomiast młodzież rzadziej pije dużo, jeśli mieszkają w domach, w których rodzice mają określone zasady dotyczące zakazu picia w młodym wieku, a także sami piją w sposób odpowiedzialny. W sumie literatura sugeruje, że liberalne podejście do picia wśród nastolatków, szczególnie w połączeniu ze słabą komunikacją i niezdrowym modelowaniem, może prowadzić nastolatków do niezdrowych relacji z alkoholem.

 

 

Czy młodzież słucha rodziców w kwestii alkoholu?

 

Nastolatki słuchają swoich rodziców, jeśli chodzi o takie kwestie, jak picie i palenie, zwłaszcza jeśli komunikaty są przekazywane konsekwentnie i z autorytetem. Badania sugerują, że około 80 procent  dzieci uważa, że ​​rodzice powinni mieć wpływ na to, czy piją alkohol. Ci, którzy nie uważają, że rodzice mają władzę w tych kwestiach, są czterokrotnie bardziej niż inni nastolatkowie skłonni do picia alkoholu.

 

To w jaki sposób dzieci podchodzą do rodziców w kwestii picia, jest statystycznie związane z tym, jakimi rodzice są rodzicami. W szczególności autorytatywni rodzice – ci, którzy zapewniają zdrową i konsekwentną równowagę dyscypliny i wsparcia – najczęściej mają nastolatków, którzy szanują ustanowione przez nich granice dotyczące picia i innych zachowań. Dla przykładu, jeżeli młodzież jest narażona na autorytarne i jednocześnie zaniedbujące rodzicielstwo wówczas będę w o wiele mniejszym stopniu brać pod uwagę opinię rodziców, lub wcale.

 

Badania sugerują, że niezależnie od stylu rodzicielstwa nastolatki, które są świadome, że ich rodzice byliby na nich zdenerwowani, gdyby pili, rzadziej to robią, podkreślając znaczenie komunikacji jako ważnego środka ochronnego przed spożywaniem alkoholu przez osoby niepełnoletnie.

 

 

Co mogą zrobić rodzice?

 

Rodzice mają wpływ na to, czy i kiedy nastolatki zaczną pić, a także jak piją ich dzieci. Polityka rodzinna dotycząca picia przez nastolatka w domu oraz sposobu, w jaki piją rodzice, jest ważna. Na przykład, jeśli zdecydujesz się pić, zawsze wzoruj się na odpowiedzialnym spożywaniu alkoholu. Ale co jeszcze mogą zrobić rodzice, aby zminimalizować prawdopodobieństwo, że ich nastolatek zdecyduje się na picie i że takie picie, jeśli do niego dojdzie, stanie się problematyczne? Badania wykazały, że ważne jest, aby:

 

 • Porozmawiaj wcześnie i często, w sposób odpowiedni dla rozwoju, z dziećmi i nastolatkami o swoich obawach – i ich problemach – związanych z alkoholem. Dzieci, które znają opinie swoich rodziców na temat picia, są bardziej skłonne do spełnienia ich oczekiwań.
 • Wczesne ustalanie zasad i konsekwentne ustalanie oczekiwań i egzekwowanie zasad. Dzieci uważają, że rodzice powinni mieć coś do powiedzenia przy podejmowaniu decyzji dotyczących picia i zachowują szacunek dla władzy rodzicielskiej, o ile postrzegają przesłanie jako uzasadnione. Spójność ma kluczowe znaczenie dla legitymacji.
 • Współpracuj z innymi rodzicami, aby monitorować, gdzie gromadzą się dzieci i co robią. Angażowanie się w życie nastolatków jest kluczem do ich bezpieczeństwa.
 • Miej na uwadze własny stosunek do alkoholu w celu zapewniania odpowiednich wzorców.
 • Nigdy nie kupuj i nie podawaj alkoholu koledze swojego dziecka.

 

Dzieci i młodzież często odczuwają konkurujące ze sobą pragnienia podporządkowania się rodzicielskim wpływom i przeciwstawienia się im. W dzieciństwie równowaga zwykle przechyla się w kierunku uległości, ale w okresie dojrzewania równowaga często przesuwa się w kierunku oporu, gdy nastolatki przygotowują się do autonomii dorosłości. Dzięki otwartej, pełnej szacunku komunikacji i wyjaśnianiu granic i oczekiwań rodzice mogą nadal wpływać na decyzje swoich dzieci w okresie dojrzewania i później. Jest to szczególnie ważne przy podejmowaniu przez młodych ludzi decyzji dotyczących tego, czy i jak pić – decyzji, które mogą mieć konsekwencje na całe życie.

 

Przytoczone źródła

 1. Miech, R.A.; Schulenberg, J.E.; Johnston, L.D.; Bachman, J.G.; O’Malley, P.M.; and Patrick, M.E. Monitoring the Future National Survey Results on Drug Use, 1975-2020. Table 1: Trends in lifetime prevalence of use of various drugs in grades 8, 10, and 12. Ann Arbor, MI: Institute for Social Science Research, University of Michigan, 2020. Available at http://www.monitoringthefuture.org/data/20data/table1.pdf. Accessed January 8, 2021.
 2. Grant, B.F., and Dawson, D.A. Age at onset of alcohol use and its association with DSM–IV alcohol abuse and dependence: Results from the National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey. Journal of Substance Abuse 9:103–110, 1997.
 3. Squeglia, L.M.; Jacobus, J.; and Tapert, S.F. The influence of substance use on adolescent brain development. Clinical EEG and Neuroscience 40(1):31–38, 2009.
 4. Baumrind, D. Parental disciplinary patterns and social competence in children. Youth and Society 9:238–276, 1978.
 5. Jackson, C. Perceived legitimacy of parental authority and tobacco and alcohol use during early adolescence. Journal of Adolescent Health 31(5):425–432, 2002.
 6. Simons-Morton, B.; Haynie, D.L.; Crump, A.D.; et al. Peer and parent influences on smoking and drinking among early adolescents. Health Education & Behavior 28(1):95–107, 2001.
 7. Patock-Peckham, J.A., and Morgan-Lopez, A.A. College drinking behaviors: Mediational links between parenting styles, parental bonds, depression, and alcohol problems. Psychology of Addictive Behaviors 21(3):297–306, 2007.
 8. Steinberg, L.; Lamborn, S.D.; Dornbusch, S.M.; and Darling, N. Impact of parenting practices on adolescent achievement: Authoritative parenting, school involvement, and encouragement to succeed. Child Development 63(5):1266–1281, 1992.
 9. Komro, K.A.; Maldonado-Molina, M.M.; Tobler, A.L.; et al. Effects of home access and availability of alcohol on young adolescents’ alcohol use. Addiction102(10):1597–1608, 2007.
 10. van der Vorst, H.; Engels, R.C.; and Burk, W.J. Do parents and best friends influence the normative increase in adolescents’ alcohol use at home and outside the home? Journal of Studies on Alcohol and Drugs 71(1):105–114, 2010.
 11. van der Vorst, H.; Engels, R.C.; Meeus, W.; and Dekovic, M. The impact of alcohol-specific rules, parental norms about early drinking and parental alcohol use on adolescents’ drinking behavior. Journal of Child Psychology and Psychiatry 47(12):1299–1306, 2006.
 12. Foley, K.L.; Altman, D.; Durant, R.H.; and Wolfson, M. Adults’ approval and adolescents’ alcohol use. Journal of Adolescent Health 35(4):e17–e26, 2004.
 13. Schuckit, M.A. An overview of genetic influences in alcoholism. Journal of Substance Abuse Treatment 36(1):S5–S14, 2009.
 14. U.S. Department of Health and Human Services. The Surgeon General’s Call to Action To Prevent and Reduce Underage Drinking: A Guide to Action for Families. Washington, DC: Office of the Surgeon General, U.S. Department of Health and Human Services, 2007. Available at: https://www.hhs.gov/sites/default/files/underage-drinking-family-guide.pdf. Accessed January 8, 2021.

***Disclaimer*** Celem bloga jest popularyzacja wiedzy na tematy związane z nadużywaniem alkoholu. Autor bloga nie odpowiada za treści bloga w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do tej treści. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu. Wszystkie treści na blogu mają charakter wyłącznie informacyjny, żadna zawartość tej witryny nie powinna być nigdy wykorzystywana jako substytut bezpośredniej porady medycznej od lekarza lub innego wykwalifikowanego klinicysty.

Gotowy na Wyzwanie?

Dowiedz Się Więcej